Fullständiga köpvillkor

 

§1 Allmänt

Son Jewellery AB, med organisationsnummer 559221-8969, som marknadsför sig under namnet GoldRingsly, i följande text kallad GoldRingsly, ingår endast avtal med myndig (18 år) person. Är du minderårig krävs målsmans tillstånd.
Avtal ingås när du väljer att skicka beställning i kassan. Samtidigt som du gör detta så sparas de uppgifter om dig som krävs för att vi skall kunna kontakta dig samt leverera din vara. Dessa uppgifter skyddas från extern åtkomst så länge vi inte frågar dig uttryckligen. Vi följer GDPR-lagstiftningen och du kan när som helst begära ut eventuella uppgifter vi har lagrade om dig. Ni finner fullständig information om vår hantering av personuppgifter under §10 Personuppgifter.

Vi förbehåller oss rätten att vid felaktigheter, till exempel pris- eller tryckfel att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart avboka din order utan kostnad. Vi förbehåller oss även rätten att inte genomföra en beställning om varan är slut i lager eller vid tekniska problem.

Om du vill korrigera din beställning efter order kan vi endast göra detta innan din beställning har börjat tillverkas vilket vanligtvis är samma dag som beställningen är lagd. I annat fall görs korrigeringar mot den kostnad som uppstår av korrigeringen.

Alla varor förblir GoldRingslys egendom till dess att full betalning kommit bolaget tillhanda.

GoldRingsly förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.

§2 Leverans

Vi gör vårt yttersta för att din produkt skall vara er tillhanda så fort som möjligt. Normal leveranstid är 15-20 arbetsdagar beroende på typ av smycke men vi reserverar oss upp till 25 arbetsdagar. Då varje ring tillverkas unikt just efter er och era önskemål kan ibland tyvärr något inträffa längs produktionens gång som gör att vi får göra om hela ringen från grunden vilket kan orsaka en försening. För oss är kvalitet det viktigaste i slutändan. Vi kontaktar er vid eventuella förseningar.

Om det yttre emballaget är skadat ta då inte emot paketet och anmäl detta till chauffören eller postombudet. Vid minsta oklarheter, kontakta oss.
Upptäcker du mot alla odds att något saknas eller är skadat när du öppnar försändelsen måste detta anmälas till oss vid första möjliga tillfälle.

Det går ut en bekräftelse när din vara är skickad från oss och på väg till dig. Om paketet kommer bort under transporten måste du meddela vår Kundtjänst inom skälig tid och med det menas så snabbt som möjligt vid misstanke om borttappat paket.

Leveranssätt
Inom Sverige: Skickas med Postnord REK eller FedEx dörr-till-dörr-tjänst.
Övriga länder: Skickas med Postnord eller FedEx International Priority
Alla våra försändelser går att spåra via speditören.
För att hämta ut postpaket krävs att du kan visa upp giltig legitimation.

Ej uthämtad vara
För paket som ej uthämtas debiteras en avgift för outlöst paket. Det samma gäller om det ej går att leverera paketet till er. Summan motsvarar de kostnader som orsakats av att skicka ut samt returnera paketet.

§3 Betalning

Kortbetalning
Du kan betala med Visa, Mastercard och American Express. Välj kortbetalning och följ anvisningarna.

Oavsett vilken betalningsmetod du väljer så uppfyller samtliga kraven för PCI DSS. Du kan vara bunden, beroende på vilken typ av kort det är, att ansluta det till antingen Mastercard Secure Code eller Verified by VISA. Detta gör du vanligtvis på din internetbank eller genom separat login om du har ett icke bankanknutet kort. Du är även tvungen att fylla i din CVC-kod som du finner på baksidan av kortet alternativt framsida för American Express. Alla våra betalningstyper är säkra och använder SSL-certifikat där detta krävs.

Betala med guld, silver, platina eller palladium
Hos GoldRingsly kan du betala dina smycken med ädelmetallerna guld, silver, palladium eller platina. Att återvinna ädelmetaller är smart både för dig och miljön. För att betala med ädelmetaller behöver du beställa ett GoldRingslybrev från oss. I brevet finns ett avtal, instruktioner och en säker påse som du använder för att skicka in metallerna till oss. Observera att vi inte köper in stenar. (se nästa stycke) Mer information och fullständiga villkor angående betalning med ädelmetaller hittar du i menyn på GoldRingsly.se under fliken Betala med guld.

Stenar
Vi köper inte in stenar. Du kan fortfarande skicka in föremål med infattade stenar. Om du vill ha tillbaka stenen/stenarna tar vi en avgift om 40kr per sten plus porto för att skicka tillbaka stenen/stenarna till dig.

§4 Ångerrätt
Våra produkter tillverkas unikt för dig i din valda storlek, metall samt infattad med eventuell ädelsten(ar). Detta betyder att alla produkter är specialtillverkade och ej omfattas av distansköplagen för e-handel som vanligtvis är 14 dagar. I det fall varan är defekt erbjuder vi dock full retur eller bytesrätt inom 90 dagar från beställning. Detta förutsatt att varan är oanvänd samt i nyskick och returneras till oss tillsammans med eventuell originalförpackning.

Det yttre emballaget skall vara oskadat och samtliga delar skall finnas med i returen. Du får givetvis prova din vara för att se om den passar, men tänk på att vara försiktig och ha gärna i åtanke att produkter tillverkade i ädelmetaller lätt får repor. Vi kan inte ta emot smycken som på något sätt är skadade eller repiga i retur.

Byten
Alla byten är fria inom Sverige. Ett byte innebär att du väljer att köpa en ny vara. Är varan graverad utgår dock en återställandeavgift på 1 000kr.

Returer
Du kan returnera din vara till GoldRingsly inom 90 dagar från det att du beställt varan inom Sverige och få pengarna tillbaka om det är något fel på varan. En retur räknas som påbörjad när vi tagit emot paketet så tänk på att skicka det i god tid så att vi inte får den efter de 90 dagarna har passerat. Kontakta oss på info@goldringsly.se om du vill göra en retur.

Alla beställningar oavsett produkttyp över 100 000 kr är undantagna öppet köp.

Fri storleksjustering
Alla våra ringar omfattas av vår unika policy för storleksjustering. Inom ett år från beställning har ni rätt till en fri storleksjustering av er ring, enda kostnaden är frakten och vi skickar tillbaka ringen kostnadsfritt.

Reklamation
Om du reklamerar din vara på grund av en skada eller felproduktion kommer vi att göra en manuell bedömning och begära in smycket. Enligt konsumentköplagen har du alltid 3 års reklamationsrätt på alla varor, det gäller självklart alla våra ringar och övriga varor.

Första steget vid en reklamation är att försöka åtgärda felet. Om detta inte är möjligt och reklamationen blir godkänd kommer vi att ersätta dig med en ny produkt. Ringar är sköra smycken som bör bäras med stor aktsamhet och ses över regelbundet. Vi rekommenderar att ringar med diamanter bör ses över var sjätte månad för att säkerhetsställa att diamanterna sitter åt ordentligt.

Särskilt viktigt är det att vårda sina ringar om infattningen är i 18K guld då det är en av de mjukare metallerna. Tänk på att aldrig bära dina ringar vid tillfällen då extra slitage kan uppstå, som träning, trädgårdsarbete, diskning, när ni sover och dylikt.

Om vi inte har möjlighet att ersätta dig med en likadan vara har du rätt till att häva köpet och få pengarna återbetalda.

Återbetalning sker normalt inom 14 arbetsdagar från det att vi mottagit och godkänt din retur. Vi kan endast utföra återbetalning på samma sätt och till samma konto som användes vid köptillfället.

Kontaktuppgifter för ångerrätt och reklamation:
E-mail: info@goldringsly.se

§7 Sortiment

GoldRinglsy reserverar sig för förändringar i sortimentet och har rätt att ta bort varor ur sortimentet innan ett köp har gått igenom. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor i sortimentet. Exempelvis kan en diamant som finns på vår hemsida inte vara tillgänglig eller i förekommande fall ha fel pris då vi förlitar oss på våra underleverantörer, vi reserverar oss i dessa fall att kunna makulera en order alternativt erbjuda en liknande vara åt kunden.

GoldRinglsy reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. Gramvikter och mått är uppskattningar och kan avvika något då produkterna görs för hand. Vi ger heller ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende. GoldRinglsy förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella prisfel.

§8 Force Majeure

GoldRingsly är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof.

I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud och så vidare, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

§9 Tvist

Klagomål eller synpunkter avseende GoldRingslys tjänster eller produkter bör meddelas till GoldRingslys kundservice via info@goldringsly.se Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

§10 Personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som exempelvis namn, adress, epost, telefonnummer och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillgodose de tjänster ni önskat från oss, såsom skicka hem ringmått eller attrappringar, hantera serviceärenden eller vidare service efter beställningar.

Vi har fått dina uppgifter från er kontakt med oss. Detta kan vara webb-formulär, mailkontakt, telefonsamtal eller beställningar. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är det samtycke ni gett vid interagerande med oss (accepterat våra villkor).

Dina uppgifter kommer att sparas så länge det finns relevans i det enskilda ärendet och vi fullföljt vårt åtagande. Exempelvis uppgifter om köp av varor sparas så länge det finns relevans för varans livslängd.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med företag inom samma koncern samt vid behov samarbetspartners (enbart sådana som ingått biträdesavtal). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är GoldRingsly. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att mejla oss.

§11. Ansvarsbegränsning

11.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor friskriver sig GoldRingsly från allt ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på Hemsidan, i nyhetsbrev eller andra kanaler där GoldRingsly kommunicerar med kunder eller potentiella kunder. GoldRingsly ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden och som beror på driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelse eller datasystem.

11.2 GoldRingslys ansvar för förlust av eller skada på Föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa villkor. GoldRingsly är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om GoldRingsly är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.

11.3 Ansvarsbegränsningarna påverkar inte konsumentens rättigheter enligt tvingande lagstiftning.