Hur går en kyrklig vigsel till? → Vi förklarar

Så går en kyrklig vigselceremoni till

Om ni väljer att gifta er i kyrkan så kommer själva ceremonin att präglas av den kristna tron. Det fokuseras på att äktenskapet är ett heligt förbund samt bön och välsignelse över brudparet. Brudparet har ett vigselsamtal med prästen innan bröllopet för att prästen ska få en bättre bild av paret och deras intressen och önskemål inför ceremonin.

Lästips: Är du mitt i bröllopsplaneringen och vill ha en checklista att utgå ifrån? Klicka på länken för att läsa den!

Det klassiska är att gå in till kyrkomusik och sjunga psalmer under ceremonin, men vissa väljer bort detta och har i stället andra musikstycken och låtar som sjungs.

Enligt tradition så sitter brudens släkt på altargångens vänstra sida och brudgummens släkt på den högra. Vid ingång i kyrkan brukar ordningen se ut som följande:

  • Kyrkomarskalkar.
  • Brudnäbbar.
  • Brudparet.
  • Tärnor och marskalkar. Tärnorna går vanligtvis bakom bruden och marskalkarna bakom brudgummen.

I Sverige är det vanligt att brudparet går in tillsammans som en symbol för att de har valt varandra, medan det i till exempel USA brukar vara brudens far som ger bort henne och brudgummen redan står vid altaret.

Uppdelad i tre delar

Man kan sammanfatta det som att den kyrkliga vigselceremonin är en typ av gudstjänst som är uppdelad i tre delar.

Inledande del

Ceremonin inleds genom att prästen välkomnar alla, både brudparet och gästerna. Det pratas om samt läses bibeltexter om vad kärlek och äktenskap innebär ur ett kristet perspektiv.

Ringöverlämningen

Nu blir brudparet inkluderat och det är dags för frågan, ringöverlämningen och löftena. Prästen frågar brudparet om de tager varandra, prästen tar emot ringen/ringarna och ber en bön för att sedan ge tillbaka den/dem till brudparet som medan de håller i den uttalar sina löften till varandra. Därefter bekräftar prästen äktenskapet.

Bön och välsignelse

I den sista delen sker bön och välsignelse över brudparet och ibland håller prästen ett vigseltal.

Ceremonin avslutas med en utgångsmarsch där brudparet tillsammans tågar ut ur kyrkan med sitt bröllopsfölje. Därefter brukar gästerna ge lyckönskningar vid kyrktrappan.

Tips: Det finns mycket att ha i åtanke när man ska välja vigselring. Till exempel bredden, materialet och om man vill matcha sina ringar på ett snyggt sätt. Klicka på länkarna för att läsa mer!

Svar på vanliga frågor

Vad är en vigsel?

En vigsel är en handling där man ingår ett juridiskt äktenskap. Vigseln sker antingen framför en borgerlig eller kyrklig myndighet. Den 1 maj 2009 infördes regler i äktenskapsbalken som sade att samkönade äktenskap kunde ske på samma villkor som för par av olika kön.

Vad innebär ett äktenskap juridiskt?

När ni gifter er så registreras äktenskapet. Detta innebär kortfattat att ni får rättsliga rättigheter och skyldigheter. Bland annat får ni arvsrätt, gemensamt underhållsansvar samt att ni vid separation måste dela egendomen 50/50. Detta kan regleras med ett äktenskapsförord.

Måste man vara medlem för en kyrklig vigsel?

För att få gifta sig kostnadsfritt i Svenska Kyrkan så räcker det att minst en av er är medlem. Medlemsavgiften täcker då kostnaderna för lokal, präst, musik, vaktmästare osv. Det krävs också en giltig hindersprövning som ni gör hos Skatteverket innan vigseln.

Lästips: Vill du veta mer om vad en morgongåva är eller få tips på morgongåva till henne eller till honom? Klicka på länkarna.

More To Explore

Vigselringar bland vita blommor
Cateogry: Bröllop
04 juli 2023
Cateogry: Bröllop
04 juli 2023

Populära inlägg;

Kategorier

Populära ämnen:

Få de senaste nyheterna från Goldringsly